Menu

Produkty KNX/EIB

Dzień w inteligentnym domu

Inteligentne funkcje budynku, to zaprogramowane w domowej magistrali KNX/EIB scenariusze koordynujące pracę najważniejszych systemów naszego domu:

- ogrzewania (tradycyjnego, podłogowego, kominkowego, wodnego i elektrycznego)
- oświetlenia (automatyczne, sceny świetlne, w funkcjach czasowych, zmierzchowe)
- sterowania roletami, żaluzjami, markizami (indywidualne, centralne, uzależnione od warunków zewnętrznych)
- systemów alarmowych oraz kontroli dostępu
- systemów monitoringu
- urządzeń AGD
- zdalnego administrowania funkcjami urządzeń (telefon, Internet, WAP, SMS)
- systemów przeciwpożarowych
- systemów teleinformatycznych
- sprzętu Audio-Video
oraz integracji z pozostałymi systemami ...

Sterowanie ogrzewaniemDla przykładu system sterowania ogrzewaniem umożliwia zaprogramowanie bazowej temperatury dla każdego z pomieszczeń. Oczywiście nastawienia bazowe można modyfikować niezależnie we wszystkich pomieszczeniach. Centralna komenda "opuszczenie budynku" spowoduje obniżenie temperatury we wszystkich pomieszczeniach do założonej w projekcie.

Sterowanie scenami świetlnymi

KNX/EIB można zastosować także do załączania tzw. scen świetlnych. Oznacza to sterowanie kilkoma grupami oświetlenia i np. roletami zorganizowane w kilka scenariuszy np. "poranek", "oglądanie tv", "wieczorny posiłek", "wizyta gości". Wybranie odpowiedniej sceny świetlnej spowoduje załączenie oświetlenia w ustalonych uprzednio wartościach (np. kinkiety 30%, górne nad stołem 100%) i opuszczenie lub podniesienie rolet.

Wyświetlacz LCDStan poszczególnych urządzeń (otwarte okna, warunki atmosferyczne, uzbrojenie sekcji alarmu itp.) można zobrazować na wyświetlaczach LCD. Rodzaj oraz sposób wyświetlanych wartości zależą od indywidualnych potrzeb inwestora.

Czujka ruchu

Zastosowanie czujek obecności ułatwia sterowanie oświetleniem w miejscach, w których nie przebywamy stale - na schodach, w korytarzach, łazienkach i wyznaczonych przejściach (wyjście dziecka z pokoju w nocy spowoduje oświetlenie drogi do toalety i poinformuje rodziców w sypialni).

Uzupełnieniem tego nowoczesnego systemu może być centrala IP DMS, dzięki, której można sterować ogrzewaniem, światłem, żaluzjami i innymi komponentami technicznymi z każdej sieci lub łącza internetowego wewnątrz i poza czterema ścianami.

Przykłady zastosowań standardu KNX/EIB w naszych domach mogą być mnożone w nieskończoność. Dla swoich klientów projektujemy indywidualne rozwiązania w zależności od preferencji i potrzeb.

© 2009 - IQhouse.pl; Ostatnia aktualizacja:20 październik 2010r.