Menu

Produkty KNX/EIB

Jak to działa

Nazwa EIB jest skrótem anglojęzycznej nazwy European Installation Bus. W wolnym tłumaczeniu oznacza Europejską Magistralę Instalacyjną. Standard ten zapewnia, że wszystkie urządzenia oznaczone symbolem EIB czy Instabus będą ze sobą współpracowały i wymieniały między sobą informacje. Urządzenia magistralne EIB możemy podzielić na dwie grupy: Sensory i Aktory.

SensorSensory są to wszelkiego rodzaju włączniki, czujniki, stacje meteo. Służą do odczytywania informacji z zewnątrz (naciśnięcie klawisza, temperatura, opady atmosferyczne, itp).
AktorAktory służą do wykonywania czynności związanych ze zdarzeniem na sensorze. Są to różnego rodzaju przekaźniki, ściemniacze, sterowniki żaluzji itp. Oczywiście czynność aktora związana ze zdarzeniem na sensorach jest wcześniej zaprojektowana i zaprogramowana w urządzeniach magistralnych. I tak na przykład przyciśnięcie tego samego klawisza może w jednym przypadku wyłączyć w domu wszystkie urządzenia i obniżyć temperaturę (funkcja opuszczenia budynku), a w innym uruchomić w danym pomieszczeniu zadaną scenę świetlną (np. kinkiety przyciemnione, lampa główna nad stołem zapalona na 100% jasności).

Przeprogramowywanie wszystkich urządzeń magistralnych może następować praktycznie w nieograniczonym zakresie, stąd też system EIB jest bardzo elastyczny. Wszelkie przemeblowania, zmiany aranżacji, wystroju bądź przeznaczenia pomieszczeń, nie niosą za sobą konieczności wykonywania prac instalatorskich. Wystarczy tylko przeprogramować daną grupę urządzeń.

EIB jest standardem zdecentralizowanym. Oznacza to, że nie posiada jednostki centralnej a wszelkie funkcje (programy) są przechowywane w stałej pamięci konkretnych urządzeń magistralnych (każde urządzenie "pamięta" swoje funkcje). Przy czym pamięć ta jest nieulotna, co oznacza, że nawet bardzo długie przerwy w zasilaniu nie spowodują jej wykasowania.

© 2009 - IQhouse.pl; Ostatnia aktualizacja:20 październik 2010r.